Gym Glamour
Ai uitat parola?
REGULAMENT

Termeni și condiții ale magazinului online Gym Glamour

§1 Definiții

iTermenii de mai jos folosiți în prezentul regulament înseamnă:

 1. Operator – operatorul datelor cu caracter personal ale Cumpărătorilor, respectiv Vânzătorul.
 2. Adresa poștală - numele sau denumirea instituției, amplasareal în localitate
  (în cazul localităților împărțite în străzi: strada, numărul imobilului, numărul apartamentului i; în cazul localităților care nu sunt împărțite în străzi: numele localității și numărul proprietății), codul poștal și localitatea.
 3. ADRESA PENTRU RECLAMAȚII ȘI ADRESA EXPEDIEREA RETURURILOR:
  PAXY - Gym Glamour
  Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK (Depozit FAN Courier)
  310059 Arad,
  Romania
 4. Lista de prețuri pentru livrări - poate fi găsită la adresa gymglamour.com/strona/dostawa aici sunt prezentate tipurile de livrare disponibile și costurile acestora.
 5. Livrare - de serviciu de transport, inclusiv transportatorul și costul, care se regăsesc în lista de prețuri pentru livrare la gymglamour.com/strona/dostawa
 6. Dovada achiziției - factură,  chitanță sau bon fiscal emis(ă) în conformitate cu Legea privind impozitul pe bunuri și serviciit din 11 martie 2004, cu modificările ulterioare și în conformitate cu dispozițiile relevante din lege.
 7. Fișa produsului - subpagină a magazinului care conține informații despre un singur produs.
 8. Codul civil - Legea din 23 aprilie 1964 Codul Civil, cu modificările ulterioare.
 9. Consumator - un Cumpărător care este persoană fizică care face o achiziție în magazin, aceasta nefiind direct legată de activitatea sa economică sau profesională.
 10. Coș - listă de produse alcătuită din produsele oferite în magazine pe baza alegerilor făcute de  Cumpărător.
 11. Cumpărător - persoană care utilizează funcționalitatea magazinului, inclusiv realizarea unei achiziții prin intermediul magazinului.
 12. Locul de livrare a produsului - adresa poștală de livrare sau punctul de ridicare indicat
  în comandă de către Cumpărător.
 13. Momentul livrării produsului - momentul în care Cumpărătorul sau o parte terță, alta decât transportatorul, intră în posesia produsului.
 14. Plata - efectuarea plății pentru produsul/produsele care face/fac obiectul contractului și pentru livrare
 15. Drepturile consumator - Legea privind drepturile consumator din 30 mai 2014.
 16. Produs - bun oferite spre vânzare de către Vânzător prin intermediul magazinului.
 17. REGULAMENT – prezentul regulament al magazinului.
 18. RGPD - Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (J O UE L119 din 4.05.2016 p.1).
 19. Magazin - magazinul online operat de către Vânzător pe site-ul www.gymglamour.ro.
 20. Vânzător:
  "Gym Glamour Sp. z o. o", adresa: str. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Varșovia, NIP(CIF): 7011158464, REGON [[Numărul din lista centrală de activități economice]: 52599176, înscrisă în Registrul Central de Informații privind activitățile economice, CONT BANCAR: 85 11402004 0000370274722957, adresa de înmânare a corespondenței: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, etaj 12 ), 02-017 Warszawa, e-mail: info@gymglamour.com
 21. Contract - contract de vânzare a unui produs încheiat între Vânzător și Cumpărător prin intermediul magazinului.
 22. Comandă - declarație de voință a Cumpărătorului făcută prin intermediul magazinului, în care se specifică fără echivoc: tipul și cantitatea de produse; tipul de livrare; tipul de plată; locul de livrare a produsului; datele Cumpărătorului și care vizează direct încheierea unui contract între Cumpărător și Vânzător.

§2 Condiții generale

 1. Contractul se încheie în limba română, în conformitate cu legislația română și cu acest regulamenti.
 2. Vânzătorul oferă livrarea produselor achiziționate în magazin exclusiv pe teritoriul României.
 3. Vânzătorul este obligat să livreze bunurile fără defecte.
 4. Toate prețurile indicate de către Vânzător sunt exprimate în valuta locală și sunt prețuri brute (conțin taxa pe valoare adăugată TVA). Prețurile produselor nu includ costul de livrare, care este specificat în lista prețurilor de livrare.
 5. Confirmarea, furnizarea, înregistrarea tuturor dispozițiilor relevante ale contractului pentru ca acestea să poată fi accesate ulterior se face sub formă de:
  1. confirmare a comenzii trimițând la adresa de e-mail indicată: comanda, factura proforma, informațiile privind dreptul de retragere, acești termeni și condiții generale în format pdf, versiunea pdf a modelului de formular de rezilia contractul, prezentul regulament, link-urile pentru a descărca termenii și condițiile și formularul de reziliere din contract;
  2. atașare la comanda realizată, trimisă la locul desemnat pentru livrarea produsului, a următoarelor documente tipărite: dovada achiziției, informațiile privind dreptul de retragere, acești termeni și condiții, formularul de retragere din contract.
 6. Vânzătorul informează cu privire la orice garanții care i-au fost aduse la cunoștință de terți referitoare la produsele din magazin.
 7. Vânzătorul nu percepe nici o taxă pentru contactarea acestuia prin intermediul prin mijloacelor de comunicare la distanță, iar Cumpărătorul suportă costurile aferente în limita sumei rezultate din contractul pe care l-a încheiat cu un terț care îi furnizează un serviciu specific care îi permite să ia legătura la distanțăt.
 8. Vânzătorul se asigură că magazinul funcționează corect în următoarele browsere pe care cumpărătorul le folosește (cerințe tehnice): IE versiunea 7 sau mai recentă, FireFox versiunea 3 sau mai recentă, Opera versiunea 9 sau mai recentă, Chrome versiunea 10 sau mai recentă, Safari cu cele mai recente versiuni de JAVA și FLASH instalate, pe ecrane cu o rezoluție orizontală de peste 1024 px. Utilizarea unui software al unei firme terțe care afectează funcționarea și funcționalitatea browserelor: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari pot afecta afișarea corectă a magazinului, astfel încât, pentru a obține funcționalitatea completă a magazinului gymglamour.com, acestea ar trebui toate dezactivate.
 9. Cumpărătorul poate folosi opțiunea ca magazinul să rețină datele sale pentru a facilita procesul de plasare a unei comenzi ulterioare. În acest scop, Cumpărătorul trebuie să furnizeze numele de utilizator și parola necesare pentru a accesa contul său. Numele de utilizator și parola sunt un șir de caractere stabilite de Cumpărător, care este obligat să le păstreze secrete și să le protejeze împotriva accesului neautorizat a terților. Cumpărătorul are posibilitatea de a-și vizualiza, corecta, actualiza datele și de a șterge contul din magazin în orice moment. Cumpărătorul își poate șterge contul în orice moment, fără a indica un motiv, prin intermediul panoului clientului. În cazul în care contul este șters, toate informațiile referitoare la activitatea Cumpărătorului stocate în cadrul contului vor fi șterse.
 10. Cumpărătorul este obligat:
  1. să nu furnizeze sau să transmită conținuturi interzise prin lege, de exemplu, conținuturi care promovează violența, sunt defăimătoare sau încalcă drepturile personale și alte drepturi ale terților,
  2. să folosească magazinul într-un mod care să nu interfereze cu funcționarea acestuia, în special prin utilizarea unui software sau a unor dispozitive specifice,
  3. să nu întreprindă acțiuni cum ar fi: trimiterea sau postarea de informații comerciale nesolicitate (spam) în cadrul magazinului,
  4. să folosească magazinul într-un mod care să nu fie împovărător pentru ceilalți Cumpărători și pentru Vânzător,
  5. să folosească orice conținut postat în cadrul magazinului numai pentru uz personal,
  6. folosească magazinului într-un mod care este în concordanță cu dispozițiile legislației în vigoare pe teritoriul României, cu prevederile regulamentului, dar și cu regulile generale de etichetă. 

§3 Încheierea și punerea în aplicare a contractului

 1. Comenzile pot fi plasate 24 de ore pe zi.
 2. Pentru a plasa o comandă, Cumpărătorul trebuie să parcurgă cel puțin următorii pași, dintre care unii pot fi repetați de mai multe ori:
  1. adăugarea produsului în coșul de cumpărături;
  2. alegerea tipului de livrare;
  3. modificarea tipului de plată;
  4. alegerea locului de livrare a produsului;
  5. plasarea unei comenzi în magazin prin intermediul butonului „Comand și plătesc”.
 3. Încheierea contractului cu Cumpărătorul are loc imediat ce Vânzătorul confirmă comanda în conformitate cu § 2 alin 5 pct.1 din Regulament.
 4. Realizarea unei comenzi a Consumatorului cu plata la livrare are loc imediat, iar realizarea a unei comenzi plătite prin transfer bancar sau prin intermediul sistemului electronic de plată are loc după ce plata Consumatorului este creditată în contul Vânzătorului, ceea ce ar trebui să aibă loc în termen de 30 de zile de la plasarea comenzii, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost în imposibilitatea de a îndeplini prestația din motive independente de voința sa și a informat Vânzătorul cu privire la acest lucru.
 5. Începerea realizării unei comenzi a Cumpărătorului cu plata la livrare începe are loc imediat după încheierea contractului, iar în cazul unei comenzi plătiteă prin transfer bancar sau prin intermediul unui sistem electronic de plată, aceasta are loc după încheierea contractului și după contul Vânzătorului a fost creditat cu plata Cumpărătorului.
 6. Începerea realizării comenzii Cumpărătorului poate fi condiționată de plata integrală sau parțială a prețului comenzii sau de obținerea unei limite de credit comercial care are un cuantum egal cel puțin cu valoarea comenzii sau de acordul Vânzătorului de a trimite comanda cu plata la livrare (ramburs).
 7. Produsul achiziționat este expediat în termenul specificat pe fișa produsului, iar în cazul comenzilor alcătuite din mai multe produse, în termenul cel mai lung specificat pe fișeleproduselor. Termenul începe din momentul începerii realizării comenzii.
 8. Produsul achiziționat este expediat împreună cu un document de vânzareales de Cumpărător printr-o metodă de livrare la locul de livrare indicat de către acesta în comandă, împreună cu anexele menționate la § 2 alin. 5 pct. 2 din Regulament
 9. Vânzătorul îi poate solicita Cumpărătorului să îi ramburseze costul transportului produsului care a fost returnat din cauza faptului că acesta (Cumpărătorul) nu a reușit să îl ridice de la locul de livrare în termenul stabilit.

§4 DREPTUL DE A REZILIA CONTRACTUL

 1. Consumatorul, în conformitate cu art. 27 din Legea privind protecția consumatorilor, are dreptul de arezilia un contract încheiat la distanță, fără a indica niciun motiv și fără a suporta costurile aferente, cu excepția costurilor prevăzute la art. 33, art.icolul 34 din Legea privind protecția consumatorilor ( alin. 7-9 de mai jos).
 2. Termenul limită pentru rezilierea unui contract la distanță este de 14 zile din momentul livrării produsului, iar în cazul în care contractul acoperă mai multe produse livrate separat, din momentul livrării ultimului produs. Trimiterea declarației înainte de sfârșitul termenului de reziliere a contractului este suficientă pentru a respecta acest termen.
 3. Declarația de reziliere poate fi făcută de către Consumator pe un formular, al cărui model este atașat ca anexa 2 la Legea privind protecția consumatorilor (disponibilă la adresa: /userdata/public/upload/formularz-zwrotu-towaru-1.pdf) sau într-o altă formă, în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor.
 4. Vânzătorul îi confirmă imediat consumatorului, prin e-mail (cel specificat la încheierea contractului sau altul, dacă este specificat în declarația depusă), primirea declarației de reziliere a contractului.
 5. În cazul rezilierii contractului, acesta se considerăca fiind neîncheiat.
 6. Consumatorul este obligat să returneze bunul Vânzătorului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care acesta a reziliat contractul. Este suficient ca articolul să fie trimis înapoi înainte de termenul limită.
 7. Consumatorul va suporta costurile directe legate de returul produsului care este vizat de rezilierea contractului, inclusiv costurile de returul unui produs care,din cauza naturii acestuia, nu poate fi trimis înapoi în regim obișnuit prin poștă.
 8. Consumatorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii produsului care face obiectul returului ca urmare a rezilierii, diminuare a valorii care rezultă din utilizarea produsului, dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului.
 9. Vânzătorul rambursează imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației Consumatorului cu privire la rezilierea contractului, toate plățile efectuate de Consumator, inclusiv costurile de livrare a produsului, iar dacă Consumatorul a ales o altă metodă de livrare, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de Vânzător, Vânzătorul nu îi rambursează Consumatorului costurile suplimentare, în conformitate cu art. 33 din Legea privind protecția consumatorilor.
 10. Vânzătorul rambursează plata folosind același mijloc de plată utilizat de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a acceptat în mod expres folosirea unui alt mijloc de plată care nu implică niciun cost pentru acesta.
 11. Vânzătorul poate opri rambursarea plății primite de la Consumator până în momentul în care acesta va primi produsul returnat sau până când Consumatorul îi va trimite dovada returului acestuia, în funcție de care dintre aceste fapte a avut loc primul.
 12. In temeiul art. 38 din Legea privind protecția consumatorilor, Consumatorul nu are dreptul de a rezilia un contract:
  :
  1. pentru prestare de servicii, în cazul în care Vânzătorul a executat integral serviciul cu acordul expres al Consumatorului, care a fost informat înainte de începerea irealizării cu privire la faptul , că după realizarea prestației de către Vânzător, acesta (Cumpărătorul) își va pierde dreptul de a rezilia contractul;
  2. în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot apărea înainte de sfârșitul termenului de reziliere a contractului;
  3. în care obiectul serviciului prestat este un produs care nu este prefabricat, fabricat conform specificației Cconsumatorului sau care servește pentru a-și satisface nevoile individuale;
  4. în care obiectul serviciului prestat este reprezentat un obiect supus unei deteriorări rapide sau care are o perioadă scurtăde valabilitate;
  5. în care obiectul serviciului prestat este un produs livrat într-un pachet sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea coletului din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
  6. în care obiectul serviciului prestat este constituit de produse care după livrare, din cauza naturii acestora, sunt legate inseparabil de alte produse.
 13. Dispozițiile referitoare la Consumator, menționate în § 4 din prezentul Regulament, se aplică unei persoane fizice care încheie un contract direct legat direct de activitatea sa comercială, atunci când
  din conținutul acestui contract rezultă că acesta nu are un caracter profesional pentru această persoană, care rezultă în special din obiectul activității sale economice, fiind pus la dispoziție pe baza dispozițiilor din Registrul Central de Informații privind activitățile economice.

§5 Garanția și procedura de reclamație

 1. În baza art. 558 § 1 din Codul Ccivil, Vânzătorul exclude complet orice răspundere față de Cumpărătorii care nu sunt Consumatori pentru defecte materiale și vicii juridice (garanție). Pentru evitarea oricărui dubiu, excluderea completă a răspunderii pentru defecte materiale și vicii juridice (garanție) se aplică și Cumpărătorului care este persoană fizică, care încheie un contract legat direct de activitatea sa economică, atunci când din conținutul prezentului contract rezultă că acesta nu areu caracter profesional pentru persoana respectivă, care rezultă în special din obiectul activității sale de economice, fiind pus la dispoziție în baza dispozițiile din Registrul Central de Informații privind activitățile economice.
 2. Reclamațiile care vizează o comandă plasată în magazin trebuie adresate la adresa pentru reclamațiie indicată la § 1 punctul 3 din Regulament sau la adresa de e-mail: info@gymglamour.com.
 3. Reclamația trebuie să includă, în special, următoarele date: numele Cumpărătorului, adresa de e-mail, adresa de corespondență, data și numărul comenzii, dovada achiziționării produsului reclamat și motivul reclamației.
 4. Reclamațiile vor fi examinate de către Vânzător în termen de 7 zile de la data primirii reclamației, în modul specificat în § 5 pct. 2 din Regulament. Vânzătorul informează persoana care a depus reclamația cu privire la decizia sa după examinarea reclamației în modul în care a fost depusă reclamația, la adresa indicată în aceasta, în termen de 7 zile de la data examinării reclamației.
 5. Reglementările privind depunerea și soluționarea reclamațiilor prevăzute în Regulament nu limitează în niciun fel dreptul persoanei care depune reclamația de a înainta o cerere instanței de judecată competente.

§6 Date personale

 1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate de cumpărători în magazin, inclusiv în cadrul procesului de înregistrare și de gestionare a contului, în cadrul procesului de plasare a unei comenzi fără înregistrare în magazin, în cadrul procesului de folosire a magazinului, inclusiv în cadrul procesului de realizare a cumpărăturilor în magazin.
 2. Furnizarea datelor cu caracter personal de către cumpărător este voluntară, însă este necesară pentru a efectua achiziții și a utiliza acele servicii furnizate electronic de către Operatorul care necesită furnizarea datelor cu caracter personal.
 3. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pentru a-i permite Cumpărătorului să folosească magazinul, pentru a furniza servicii electronice, pentru a încheia contracte cu Cumpărătorul pentru vânzarea produselor comandate de către acesta în magazin și pentru a executa în mod corespunzător aceste contracte, precum și pentru plat acestora, pentru a îndeplini obligațiile legale impuse Operatorului, precum și pentru a identifica expeditorul și a răspunde la solicitarea acestuia trimisă prin intermediul sistemului de mesagerie Zendesk Chat care este pus la dispoziția acestuia.
 4. Datele cumpărătorilor pot fi, de asemenea, prelucrate în scopuri analitice și statistice și în scopuri de marketing direct, în special în legătură cu furnizarea de informații comerciale sau de marketing cumpărătorilor cu privire la produsele și serviciile disponibile în magazin sau în legătură cu prestarea serviciului comandat legat de primirea în mod regulat a newsletter-ului Gym Glamour, dar șiși în scopul a stabili și a obține o recuperare a prejudiciului sau de a se apăra împotriva acesteia, precum și în scopuri referitoare la sondaje legate de satisfacție - în cadrul interesului legitim și legal al Operatorului.
 5. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului poate fi art. 6 alin. 1, lit. a), b), c) sau f) din RGPD, în funcție de situație și de scopul prelucrării.
 6. Cumpărătorul își poate exercita în orice moment dreptul de a-și accesa datele și posibilitatea de a le corecta, de a obține o copie a acestora, de a le șterge, de a restricționa prelucrarea acestoral, de a obține transferul acestora, de a se opune prelucrării datelor din cauza unei situației particulare a Cumpărătorului sau în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, precum și dreptul de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, fără a afecta legalitatea prelucrării acestora efectuate înainte de retragerea consimțământului. Cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere către autoritatea de supraveghere.
 7. Cumpărătorul a fost informat și acceptă faptul că adresele de e-mail sunt puse la dispoziția Operatorului în procesul de înregistrare a contului de către Cumpărător sau în procesul de plasare a unei comenzi, în scopul asigurării posibilității de comunicare prin intermediul magazinului, în special în chestiuni legate de funcționarea și întreținerea contului sau de plasarea și procesarea comenzii, precum și, în cazul în care Cumpărătorul și-a dat consimțământul corespunzător, pentru ca Operatorul să îi trimită Cumpărătorului, în format electronic la adresa de e-mail furnizată, informațiile comerciale sau de marketing comandate, inclusiv oferte și alte comunicări similare legate de produsele și serviciile oferite de Operator și newsletterul periodic Gym Glamour la care acesta s-a abonat.
 8. Fără a aduce atingere dispozițiilor de mai sus, Cumpărătorul își dă consimțământul pentru prelucrarea și analizarea datelor, care nu constituie date cu caracter personal, colectate de către Operator prin intermediul magazinului, în scopuri statistice și analitice
 9. În cazul în care se obține consimțământul Cumpărătorului, datele sale pot fi puse la dispoziția altor părți în scopuri proprii, inclusiv în scopuri de marketing.
 10. Operatorul se asigură că respectă toate obligațiile indicate în RGPD și în special, ținând seama de nivelul tehnologic actual, de costul punerii în aplicare și de natura, de domeniul de aplicare, de contextul și de scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, precum și de riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice care prezintă o probabilitate de apariție și o gravitate diferitee, Operatorul aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta un grad de securitate corespunzător acestui risc.
 11. În cazurile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, contactează Operatorul prin intermediul adresei de e-mail: info@gymglamour.com sau la adresa poștală: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, etajul 12), 02-017 Varșovia (de preferință cu mențiunea „Date cu caracter personal”)
 12. Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal în magazin, inclusiv drepturile Cumpărătorului în conformitate cu RGPD, pot fi găsite în Politica de confidențialitate, care este disponibilă la adresa: http://gymglamour.com/strona/polityka_prywatnosci

§7 Dispoziții finale

 1. Niciuna dintre dispozițiile prezentului Regulament nu este menită să încalce drepturile Cumpărătorului în temeiul dispozițiilor legale imperative și nici nu trebuie să fie interpretată în acest sens.
 2. Cumpărătorii înregistrați vor fi notificați prin e-mail (la adresa de e-mail indicată în momentul înregistrării sau în momentul plasării comenzii) cu privire la modificările aduse Regulamentului și domeniului de aplicare al acestuiaora. Notificarea va fi trimisă cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noului Regulament. Modificările vor fi făcute în special pentru Regulamentul să fie în conformitate cu legislația actuală
 3. Versiunea actuală a Regulamentului este disponibilă permanent pentru Cumpărător în fila Regulament (http://gymglamour.com/strona/regulamin). În timpul realizării comenzii și pe toată perioada de asistență post-vânzare, Cumpărătorul este obligat să respecte Regulamentul pe care l-a acceptat în momentul plasării comenzii - cu excepția cazului în care Consumatorul îl consideră mai puțin favorabile decât cele actuale și îl informează pe Vânzătorul cu privire la faptul că îl alege pe cel actual, după caz.
 4. În cazurile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, se aplică legislația relevantă aplicabilă. Consumatorul are posibilitatea de a utiliza modalitățile extrajudiciareă de reclamație și despăgubire. Acesta are dreptul de a se adresa Inspectorului Voievodatului Mazovia din cadrul Inspecției Comerciale din Varșovia
  , cu sediul în Varșovia (00-015), la adresa ul. Sienkiewicza 3 (site-ul web: www.wiih.org.pl), cu o cerere de inițiere a unei proceduri de mediere sau are dreptul de a se adresa Curții Permanente de Arbitraj pentru Consumatori de pe lângă Inspectoratul Voievodal de Inspecție Comercială din Varșovia, cu o cerere de soluționare a unui litigiu care decurge din contract. Consumatorul are, de asemenea, posibilitatea de a utiliza platforma europeană online ODR, disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Utilizarea modalităților extrajudiciare de reclamație și de despăgubire este voluntară.Vânzătorul poate fi contactat printr-un e-mail trimis la: info@gymglamour.com sau prin poștă la următoarea adresă: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A (Atlas Tower, etajul 12 ), 02-017 Warszawa.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Afișează versiunea completă a paginii
Sklep internetowy Shoper Premium