Gym Glamour
Ai uitat parola?
Regulament official concurs Instagram (giveaway)

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI

REGULAMENT OFICIAL CONCURS INSTAGRAM CU @grebenisancarmen

Sect.1.1. Concursul este organizat de: Gym Glamour Sp. z o.o. înregistrată

la Registrul Comerțului gestionat de Judecătoria Sectorului pentru
Municipiul Varșovia sub numărul KRS 1049978, CIF: PL7011158464,
REGON: 52599176, cu capital social în valoare de 100.000,00 de zloți,
reprezentată de: Daniel Walendziak - Președinte al Consiliului de
Administrație (denumit în continuare “Regulament Oficial”/”Regulament”).

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A
CONCURSULUI

Sect.2.1. Concursul are loc exclusiv pe teritoriul României și poate participa
orice persoană. Concursul începe la data de 07.12.2023, odată cu
publicarea postării concursului pe profilul @grebenisancarmen și
@gymglamour_ro, și se încheie la data de 14.12.2023, la ora 17:00, ora
României. Acesta se desfășoară exclusiv pe contul de Instagram
@grebenisancarmen și @gymglamour_ro, disponibil la următoarele adrese:
https://www.instagram.com/grebenisancarmen/
https://www.instagram.com/gymglamour_ro/


SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Sect.3.1. La acest concurs poate participa orice utilizator al platformei
Instagram care deține un cont real pe platformă și care îndeplinește
criteriile de participare descrise în continuare în prezentul regulament. Nu
au dreptul de a participa la acest concurs angajații și rudele de până la
gradul 2 ai reprezentaților companiei organizatoare și ai agențiilor cu care
compania organizatoare colaborează.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE CONCURSULUI

Sect.4.1. Premiul concursului este furnizat de către Organizator: un set ales
de către câștigător (sutien și colanți). Condiția este ca acesta să fie
disponibil pe site-ul web www.gymglamour.ro.

Sect.4.2. Valoarea totală a premiului oferit de Gym Glamour

Sect.4.3. În concurs vor fi desemnați patru câștigători, care vor primi
premiile oferite de Organizator, așa cum sunt specificate în - SECȚIUNEA

4.1
SECȚIUNEA 4.4 Premiul va fi acordat prin selectarea celor mai interesante
răspunsuri la întrebarea concursului dintre participanții care au îndeplinit
condițiile de participare descrise la SECȚIUNEA 4.5.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Sect.5.1. Concursul se va desfășura exclusiv pe contul de Instagram
@grebenisancarmen (https://www.instagram.com/grebenisancarmen/) în
perioada indicată în SECȚIUNEA 2, prin intermediul unei postări în feed.

Sect.5.2. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să îndeplinească
în totalitate următoarele acțiuni:
● Să urmărească cele două conturi de Instagram @gymglamour_ro
(https://www.instagram.com/gymglamour_ro/) și
@grebenisancarmen
(https://www.instagram.com/grebenisancarmen/)
● Să răspundă într-un comentariu la întrebarea concursului, care sună
astfel: "De ce tocmai tu ar trebui să câștigi?"
● Să menționeze doi prieteni în comentariu.
● Numărul de comentarii nu este limitat.

Sect.5.3. Pentru ca o înscriere să fie considerată valabilă și înregistrată de
către un participant acesta trebuie să respecte, în mod cumulativ,
următoarele condiții:
● Să nu încalce în niciun fel prezentul Regulament oficial;
● Să nu conțină detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt
jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită
rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic sau
mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
● Să nu conțină amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau
grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte
drepturi ale oricărei terțe persoane, firmă sau entitate și nu trebuie să
încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile;
● Să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau
neînregistrare;
● Să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte
drepturi de proprietate intelectuală;
● Să nu promoveze mărcile de țigarete sau alcool sau consumul de
tutun și alcool;
● Să nu conțină mesaje adresate minorilor și să nu facă referire la
minori;
● Să nu includă date cu caracter personal aparținând lui sau altor
persoane.
Participantul care va posta un comentariu care nu îndeplinește condițiile
enumerate mai sus, va fi descalificat și nu va fi luat în considerare în
vederea includerii în tragerea la sorți și/sau și a desemnării participanților
câștigători.
Organizatorul are dreptul, dar nu și obligația, de a șterge/modifica/altera în
orice mod comentariul/comentariile participantului/participanților ce nu
îndeplinește/îndeplinesc condițiile enumerate mai sus.

Sect.5.4. Nu vor fi luate în considerare:
● Comentariile care nu conțin minim 1 tag către un cont real;
● Intențiile de participare la concurs manifestate prin intermediul
mesageriei private Instagram.
Răspunsurile oferite la postările care distribuie postarea inițială de concurs,
pe alte conturi, altul decât cel @grebenisancarmen nu vor fi luate în
considerare comentariile la postările de pe conturile de Instagram ale
Organizatorului.
Răspunsurile primite după momentul încheierii concursului, așa cum este
definit în SECȚIUNEA 2 al prezentului regulament.

SECȚIUNEA 6. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA
PREMIULUI

Sect. 6.1. Selecția celor mai interesante răspunsuri va avea loc după
încheierea concursului la data de 15.12.2023.

Sect. 6.2. Vor fi selectați 4 câștigători. În cazul în care nu se poate lua
legătura cu un câștigător pentru detalii privind premiul, sau acesta refuză
să primească premiul, sau dacă destinatarul final al premiului nu
îndeplinește criteriile menționate în SECȚIUNEA 4, se vor alege alți
câștigători.

Sect. 6.3. Câștigătorul va fi notificat prin menționarea în postarea cu
rezultatele concursului de pe contul @grebenisancarmen de pe Instagram,
unde, cu mențiunea unor eventuale restricții tehnice ale platformei, va fi
etichetat pentru a primi notificarea că a fost menționat în postare. De
asemenea, se vor face încercări de a intra în contact cu el prin intermediul
mesageriei Instagram prin @gymglamour_ro
(https://www.instagram.com/gymglamour_ro/) pentru a mări șansele de
răspuns.

Sect. 6.4. Pentru a verifica câștigătorul, acesta va trebui să trimită un e-mail
cu datele sale personale la adresa de contact info@gymglamour.com.
Informațiile necesare includ: nume, prenume, vârstă, număr de telefon,
orașul de rezidență, în vederea ulterioarei contactări de către reprezentanții
Organizatorului.

Sect. 6.5. Câștigătorul are timp până pe 18 decembrie, ora 9:00, ora
României, să trimită datele personale în vederea verificării și stabilirii
detaliilor privind premiul. Dacă câștigătorul nu poate fi confirmat până la
data menționată mai sus, vom alege alți câștigători și ne vom lua legătura
cu aceștia printr-un mesaj privat prin intermediul aplicației Instagram.
Aceștia au la dispoziție 24 de ore pentru a se verifica prin trimiterea datelor
personale necesare.

Sect. 6.6.În circumstanțe independente de Organizator, acesta nu își asumă
responsabilitatea pentru imposibilitatea acordării premiilor.

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE

Sect.7.1. Organizatorul va acordă premiul în conformitate cu specificațiile
acestui Regulament oficial. Orice hotărâre asupra concursului luată de
către Organizator este finală și nu se supune nici unui recurs.

Sect.7.2. Organizatorul nu se va implică în niciun schimb de corespondență
și nici nu se vor angaja în vreo comunicare cu privire la concurs, câștigători,
probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptând cele
menționate prin Regulamentul oficial.

Sect.7.3. Participantul înțelege și garantează că nu va poștă comentarii
care:
● încalcă, în orice mod, legile aplicabile;
● reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine
sau a dreptului la protecția datelor cu caracter personal aparținând
unei terțe persoane;
● conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;
● promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de
tutun sau alcool;
● conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri
care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate,
religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
● conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau
grup;
● lezeaza intimitatea sau dreptul la viață privată a unei terțe persoane;

Sect.7.4. Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și
că va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare
a încălcării drepturilor terților prin comentariul încărcat, inclusiv dar fără
limitare, drepturile de proprietate intelectuală. Participantul este unic
responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea
ca urmare a postării pe contul de Instagram @influ sau pe contul de
Instagram ale Organizatorului a unor mesaje inadecvate sau care încalcă
drepturile unui terț (inclusiv drepturile de autor) și va despăgubi
Organizatorul pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizării, unor
mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală,
precum și orice alte drepturi aparținând unor terțe părți.

Sect.7.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
● acțiunile și calitatea serviciilor prestate de către terți pentru și în
numele său;
● probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori
ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de
hardware sau software ale device-ului cu care accesează platforma
Instagram, incapacitatea Participantului de a lucra pe
calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea
întâmpina aceștia la înscrierea în concurs, din motive ce nu țin de
Organizatori;
● postarea comentariilor în afara perioadei concursului, așa cum este
definită la SECȚIUNEA 2 din prezentul regulament;
● eventualele dispute legate de drepturile Participanților asupra
conturilor de Instagram sau de datele de contact ale participanților;
● orice încercare de participare la concurs făcută în afara perioadei
definite în prezentul regulament;
● pierderea de către Participant a datelor de logare, blocarea contului
de Instagram, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte
defecțiuni ale mecanismelor rețelelor de socializare care fac
imposibilă contactarea sau validarea participantului și care nu sunt
imputabile Organizatorului;
● erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către
participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de
sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea
sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea
credință a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula
rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit a accesarea
platformei Instagram;
● erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau rețele de socializare
decât cele indicate de către Organizator în regulament;
● situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în
incapacitate de a participa parțial sau integral la concurs, dacă
această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara
controlului pe care Organizatorul îl pot exercită în mod rezonabil;
● imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului, din
cauze independente de voință Organizatorului.

Sect.7.6. Toți Participanții la concurs recunosc și sunt de acord că
Instagram nu va fi ținut răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit de către
participanți ca urmare a participării la concurs.

Sect.7.7. Prin participarea la concurs, în calitate de participant, ca urmare a
încărcării unor mesaje text pe contul de Instagram @gymglamour_ro, în
legătură cu prezentul concurs, toți participanții acordă Organizatorului o
licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuită,
irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și
pentru toate modurile de utilizare și exploatare (incluzând, dar fără a vă
limita la dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere
derivate, în întregime sau parțial).

Sect.7.8. În măsură în care legea locală impune proceduri care trebuie
respectate, sau aprobări, autorizări, acorduri sau altele care trebuie obținute
în scopurile unei asemenea licențieri, participanții se obligă să
îndeplinească aceste proceduri, să obțină asemenea aprobări, autorizări,
acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorilor.

Sect.7.9. În cazul în care participanții nu doresc să acorde aceste drepturi
sau să îndeplinească cele de mai sus, aceștia sunt rugați să nu participe la
acest concurs.

SECȚIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Sect.8.1. Datele cu caracter personal ale participanților sunt prelucrate de
către Organizator în scopul desfășurării.

Sect.8.2. Datele personale sunt prelucrate de către Organizator, în calitate
de operatori de date, atât direct, cât și prin intermediul Agențiilor, în calitate
de persoane împuternicite (entități care prelucrează date cu caracter
personal pe seama și în numele Organizatorilor) în sensul Regulamentului.

Sect.8.3. Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie executarea
contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de
către Organizatori câștigătorului premiului menționat în prezentul
regulament de concurs

Sect.8.4. De asemenea, organizatorii prelucrează datele câștigătorului în
temeiul obligațiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare
la calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând
taxe, impozite și contribuții datorate de aceștia în considerarea naturii
premiilor acordate care constituie avantaje în natură și care urmează
regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din
Regulament (astfel cum se menționează și în SECȚIUNEA 7).

Sect.8.5. Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei
prelucrări sunt următoarele:
● pentru toți participanții: contul de Instagram cu informațiile aferente;
● pentru câștigător: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon,
localitatea de reședința și datele din cartea de identitate.

SECȚIUNEA 9. PERSOANELE VIZATE ȘI DREPTURILE ACESTORA


Sect.9.1. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele
fizice majore care se înscriu în concurs potrivit prezentului Regulament
Oficial, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu îndeplineau
condițiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament
oficial.

Sect.9.2. Drepturile Participanților ale căror date cu caracter personal sunt
prelucrate. Fiecare persoană vizată de prezenta prelucrare beneficiază
conform prevederilor legale aplicabile în materie de următoarele drepturi:
● dreptul de acces la date – aveți dreptul, ca în orice moment, să știți
ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră și cum prelucrăm
aceste date;
● dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele pe care le
prelucrăm sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să ne solicitați
rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;
● dreptul la ștergerea datelor - în anumite situații (de ex. atunci când
datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate
sau atunci când datele sunt prelucrate ilegal) să solicitați ștergerea
datelor dumneavoastră prelucrate în scopurile menționate în
prezentul document;
● dreptul la restricționarea prelucrării - vă este recunoscut, în condițiile
art. 18 din Regulament, iar Organizatorul va fi obligat să oprească
temporar prelucrarea datelor până la clarificarea exactă a situației
acestor date;
● dreptul la opoziție - din motive legate de situația dumneavoastră
particulară, în condițiile art. 21 din Regulament;
● dreptul de a vă adresa cu o plângere - la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
● dreptul de a vă adresa cu o acțiune în instanța - atunci când
considerați că drepturile dumneavoastră sunt încălcate;

Sect.9.3. În cazul oricăror întrebări cu privire la prelucrarea datelor
personale sau în vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate
mai sus, persoană vizată va transmite o cerere scrisă, la adresa de e-mail
info@gymglamour.com sau prin Poștă la adresele Organizatorilor,
menționate în SECȚIUNEA 1.

SECȚIUNEA 10. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sect.10.1. Datele participanților la Concurs sunt stocate pentru o perioada
de 2 ani la dată finalizării Concursului, pentru respectarea termenului
general de formulare a plângerilor sau contestațiilor.
Documentele justificative care stau la baza acordării premiului, cum sunt
procele verbale de acordare sunt păstrate pentru o perioada de 10 ani de la
închiderea anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate
autorităților financiare competențe, la solicitarea acestora.

SECȚIUNEA 11. CATEGORII DE DESTINATARI

Sect.11.1. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul
concursului de către sau pe seama Organizatorilor pot fi transmise
partenerilor contractuali ai acestuia care asista în organizarea concursului
(care vor prelucra datele conform instrucțiunilor Organizatorilor) și realizării
celorlalte scopuri menționate mai sus, altor parteneri contractuali,
autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare, precum și
publicului (în ceea ce privește câștigătorii). Organizatorii pot transfera
datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex.
laboratoare de analize medicale). Organizatorii se obligă să respecte toate
prevederile legale privind protecția datelor personale, stocând datele atât
pe perioada desfășurării concursului, cât și ulterior încheierii acestuia, pe
perioada necesară, în acord cu prevederilor legale în vigoare în materie
fiscală și în materia arhivării.

SECȚIUNEA 12. PUBLICITATEA

Sect.12.1. Prin înscrierea și participarea la concurs,
câștigătorul/beneficiarul final al premiului își exprimă acordul în mod
expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/sau fotografierea
acestora, precum și cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la
momentul intrării în posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate în
urmă filmării, înregistrării și/sau fotografierii acestora în orice formă de
publicitate post-concurs, în legătură cu aceasta, fără remunerare sau cost
din partea Organizatorilor.

Sect.12.2. Înscrierea la concurs implică acceptarea necondiționată și
irevocabilă a câștigătorului/beneficiarului final al premiului că numele,
fotografiile și materialele filmate cu aceștia în timpul desfășurării
concursului sau în cadrul campaniilor publicitare ulterioare, conținând
imaginea, numele și vocea acestora, să poate fi fixate, difuzate și/sau
exploatate în scop publicitar pe o durată de 1 an de la momentul intrării în
posesia premiului de către Organizatori, fără niciun fel de pretenții
pecuniare sau de orice altă natură din partea câștigătorului/beneficiarului
final al premiului.

Sect.12.3. Prin înscrierea și participarea la concurs,
câștigătorul/beneficiarul final al premiului cedează cu titlu gratuit
Organizatorilor dreptul exclusiv de a folosi imaginea și vocea acestora în
toate ipostazele, situațiile și aparițiile realizate de aceștia în timpul
investigațiilor oferite ca premiu, pe o durata de 1 an de la intrarea în
posesia premiului. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui,
imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestora, în
toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apărute ulterior, precum și
folosirea lor pe o durata de 1 an de la momentul intrării în posesia
premiului, în scop publicitar, în toate campaniile de promovare realizate de
către Organizatori, pe teritoriul României, inclusiv prin internet

SECȚIUNEA 13. LITIGII

Sect.13.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori și participanții la
concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi
posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competențe.
Legea aplicabilă este legea poloneză.

SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A
CONCURSULUI

Sect.14.1. Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui
eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității
Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua
concursul potrivit Regulamentului oficial. Situațiilor avute în vedere mai sus
le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente
sau ale altei autorități publice competențe care impedica derularea
concursului potrivit regulamentului oficial. În situațiile avute în vedere în
această secțiune, Organizatorii nu mai sunt ținuți la nicio obligație către
Participanți, după cum nu sunt ținuți la întoarcerea unei sume bănești sau
plata unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.
Încetarea înainte de termen a concursului urmează a fi adusă la cunoștiință
publică în modalitățile prevăzute la SECȚIUNEA 1.

Secțiunea 15. Regulamentul oficial al concursului

Sect.15.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit
oricărui solicitant pe site-ul loor.ro precum și la sediile Organizatorilor. Prin
participarea la acest concurs, Participanții sunt de acord să se conformeze
acestui Regulament oficial.

Sklep jest w trybie podglądu
Afișează versiunea completă a paginii
Sklep internetowy Shoper Premium